Skip to main content

Herontwikkeling V&D Zeist

Na jarenlange leegstand en onderzoek van verschillende bestemmingen, hebben we een haalbaar plan voor de nieuwe bestemming van de oude V&D. We gaan hier ca. 175 huurwoningen (sociaal en middelduur) realiseren, verdeeld over vier losse gebouwen.

De toekomstige woningen worden eigendom van woningcorporatie Woongroen. De invulling van de begane grond moet nog nader bepaald worden. We streven ernaar de omgevingsvergunning voor het eind van dit jaar in te dienen en half 2024 met de sloop te starten.

Inloopbijeenkomst op 14 december

Op donderdag 14 december vond er een inloopbijeenkomst plaats in het FIGI Hotel in Zeist. Tijdens deze bijeenkomst konden omwonenden en geïnteresseerden meer informatie krijgen over de voorgenomen ontwikkeling. De bijeenkomst werd met rond de 200 mensen goed bezocht. Lees het verslag van de bijeenkomst en bekijk de panelen van de avond online.

Aandacht voor de omgeving

Wij vinden het belangrijk de herontwikkeling met aandacht voor de omgeving uit te voeren. Via deze website houden wij u op de hoogte. De website wordt de komende tijd verder uitgebreid. 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief via onderstaand formulier en wij houden u op de hoogte.

Interesse

Planning

 • 14 dec 2023

  Inloopbijeenkomst over herontwikkeling
  Meer informatie over het plan & kennismaken projectteam

 • Eind 2023

  Indienen omgevingsvergunning

 • Medio 2024

  Kennismakingsbijeenkomst met bouwteam
  Meer informatie over de sloop / bouw + planning

Downloads

Hier vindt u alle relevante documenten over dit project, zoals nieuwsbrieven, verslagen en presentaties.

Vragen & Antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. 

OVER HET PLAN

Wat gaan jullie hier bouwen?
We gaan hier circa 175 sociale en middeldure huurwoningen bouwen, verdeeld over vier gebouwen met ieder een eigen ontsluiting. Zoals het er nu uitziet blijft de begane grond een (commerciële) centrumfunctie houden maar dit kan nog wijzigen.

Komen er alleen woningen?
Nee, naast sociale en middeldure huurwoningen komen er zoals het er nu uitziet ook commerciële ruimtes op de begane grond. De invulling hiervan moet nog worden bepaald. 

Hoeveel sociale- en hoeveel middeldure huurwoningen komen er?
Ongeveer 1/3 van de woningen zal bestemd zijn voor sociale huur. De overige 2/3 bestaat uit middeldure huurwoningen, zowel laag- als hooggeprijsd. Dit aantal staat nog niet exact vast, omdat de plattegronden nog verder worden uitgewerkt.

Hoe groot worden de woningen?
De woningen krijgen een bruto vloeroppervlak variërend van ca. 30 tot 90 m2.

Wie wordt de verhuurder van de woningen?De toekomstige woningen worden straks beheerd door woningcorporatie Woongroen.

Zijn de huurprijzen van de woningen al bekend?
Hoewel de exacte huurprijzen nog niet zijn vastgesteld, is het zeker dat ze zullen voldoen aan de grenzen van sociale en middenhuur-grenzen.

Hoe hoog worden de woningen?
Qua bouwhoogte is het grootste deel van het gebouw even hoog als de voormalige V&D. Vanuit het achterterrein gezien, zal het rechterdeel van het gebouw dezelfde hoogte hebben als de voormalige V&D, maar wat meer naar achteren liggen. Het linkerdeel van het ontwerp ligt een verdieping hoger, zo’n 2.90 meter.

Hoe zit dat met schaduwvorming?
Het gebouw is zorgvuldig ontworpen en praktisch gelijk aan de huidige bouwhoogte. Wij verwachten dat de verhoging aan de linkerkant (vanuit het achterterrein gezien) geen nadelige effecten hebben op omwonenden. Dit is aangetoond in een bezonningstudie. Daarbij is een aanzienlijk deel van de achtergevel teruggelegd, wat juist een positief effect heeft op het zonlicht richting het achterterrein.

Ik heb interesse om hier te wonen, hoe kan ik me aanmelden voor een woning?
Op dit moment is het nog niet mogelijk om u aan te melden voor een woning. Er komt op termijn wel een aparte projectwebsite met gedetailleerde informatie over het aanmeldings- en inschrijvingsproces voor een woning. Wij raden u aan om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief op deze website, zodat u automatisch op de hoogte wordt gehouden van verdere ontwikkelingen.

Kunnen inwoners uit Zeist voorrang krijgen op een woning?
Op dit moment zijn daar nog geen beslissingen over genomen.

OPENBARE RUIMTE

Hoe wordt de openbare ruimte straks ingericht?

In tegenstelling tot de huidige situatie zal er veel aandacht worden besteed aan een groene en veilige inrichting van de openbare ruimte. Het achterterrein zal transformeren tot een binnentuin, en er zullen groene binnenplaatsen worden gerealiseerd tussen de gebouwen. Daarnaast wordt er een looproute aangelegd vanaf de Eerste Hogeweg naar het binnen- en achtergebied. Het is de bedoeling dat het gebied straks openbaar toegankelijk is.

VERKEER & PARKEREN

Welke impact hebben de plannen op de huidige verkeerssituatie?
Met de toevoeging van nieuwe woningen zullen er extra verkeersbewegingen ontstaan, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat dit voor meer overlast zal zorgen dan de oorspronkelijke invulling van het V&D-pand.

Hoe wordt het bestemmingsverkeer ontsloten?
Daar is nog geen besluit over genomen, maar de bestaande verkeersroutes lijken op dit moment toereikend.

Waar parkeren de nieuwe bewoners hun auto?
In de bestaande kelder onder het voormalige gebouw, zal een parkeergarage gerealiseerd worden welke bereikbaar zal zijn vanaf de Meester de Klerkstraat. Hier zullen ongeveer 70 parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de nieuwe bewoners.

SLOOP & BOUWWERKZAAMHEDEN

Is er al een aannemer bekend?
Nee, we bevinden ons momenteel in een selectieprocedure en verwachten de aannemer begin 2024 te contracteren

Wanneer start de sloop van het oude gebouw?
De verwachting is dat de sloop half 2024 van start gaat, zodra de benodigde vergunningen zijn verleend.

Hoe wordt het oude gebouw gesloopt?
Het pand zal eerst binnenin gesloopt worden. Het gebouw wordt dan gestript en de materialen worden gescheiden. Daarna wordt het casco van het oude gebouw gesloopt.

Zit er ook asbest in het pand en hoe wordt dit straks verwijderd?
Ja. Voordat we straks aan de slag gaan met de sloop, wordt er asbest verwijderd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Zij werken volgens strenge wettelijke regels en maken gebruik van gecertificeerde technieken en afzuiging bij de bron waar het asbest zich bevindt.

Welke hinder geven de sloopwerkzaamheden?
De sloopwerkzaamheden gaan helaas niet onopgemerkt voorbij en veroorzaken met name geluidshinder. Daarnaast kan er ook sprake zijn van stofontwikkeling tijdens de werkzaamheden. Wanneer er tijdens het slopen stof vrijkomt zal de aannemer met water nevelen om dit tot een minimum te beperken.

Welke maatregelen neemt de aannemer tijdens de sloop?
De aannemer doet er zoveel mogelijk aan om het sloopproces zorgvuldig en met aandacht voor de omgeving uit te voeren. Voor de veiligheid wordt het volledige bouwterrein afgeschermd met bouwhekken en wordt er een werkterrein gecreëerd. Wanneer er tijdens het slopen stof vrijkomt zal de aannemer met water nevelen om dit tot een minimum te beperken. Er wordt actief gecommuniceerd met de omgeving om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang en mogelijke impact van de werkzaamheden.

Wanneer starten de bouwwerkzaamheden en hoelang duurt de bouw?
Nadat de sloopwerkzaamheden gereed zijn, gaat de aannemer aan de slag met de bouwwerkzaamheden. De verwachting is dat het hele bouwproces ongeveer 1,5 jaar in beslag neemt.

Wat zijn de werktijden van de aannemer?
De werktijden van de  aannemer, conform de omgevingsvergunning, zijn maandag t/m zaterdag van 07.00 t/m 19.00 uur. In de praktijk zal er veelal van maandag t/m vrijdag van 07.00 t/m 17.00 uur gewerkt worden.

Wat wordt de route van het bouwverkeer?
Dit is nog niet bekend en zal straks in overleg met de gemeente worden bepaald.

Hoe gaan jullie om met schade door bouwwerkzaamheden?
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er een nulmeting & bouwkundige opname uitgevoerd door een onafhankelijk expertisebureau bij panden die binnen het risicogebied van de sloop/bouwwerkzaamheden vallen. Mocht er door het werk onverhoopt schade aan een pand ontstaan, dan vormen de nulmeting en de bouwkundige keuring de basis van waaruit de schade afgehandeld en vergoed wordt.

Hoe worden bouwwerkzaamheden zoals trillingen en geluid gemonitord?
Voor de monitoring van de werkzaamheden brengt het onafhankelijk expertisebureau de risico’s van de werkzaamheden in beeld. Daarvoor worden in de omgeving verschillende meetpunten aangebracht, om de werkzaamheden te kunnen monitoren. Denk hierbij aan het plaatsen van trillingsmeters en geluidsmeters.

PLANNING & PROCES

Hoe ziet de planning er de komende periode uit?
De planning in de komende tijd is erop gericht de vergunningen te verkrijgen. Als alles volgens plan verloopt, zullen de sloopwerkzaamheden naar verwachting aanvangen half 2024 aanvangen.

Hoe is de gemeente betrokken bij de plannen?
De gemeente is nauw betrokken bij de plannen. Om de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar vast te leggen, wordt er tussen partijen een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten.

COMMUNICATIE & CONTACT

Welke partijen zijn betrokken bij deze ontwikkeling?  
Opportunity Vastgoed is eigenaar van het gebouw en opdrachtgever van de ontwikkeling. Ontwikkelaar Fimek voert het projectmanagement van de ontwikkeling uit en het ontwerp voor het nieuwe gebouw is gemaakt door Nieuwe Architecten. Woningcorporatie Woongroen gaat de woningen afnemen en verhuren.

Ik heb een vraag, klacht of opmerking, waar kan ik terecht?
Bij vragen, klachten of opmerkingen over dit project, kunt u een e-mail sturen naar contact@eerstehogeweg19.nl. De mailbox wordt op werkdagen gelezen en vlot beantwoord.

Ik wil automatisch op de hoogte blijven over de voortgang van de bouwwerkzaamheden. Waar kan ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website of door een e-mail te sturen naar contact@eerstehogeweg19.nl.

Contact

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Stuur dan gerust een mail naar contact@eerstehogeweg19.nl.